lavooer og oppgradering av uteområdene ved vårt klubbhus

Prosjekteier

ROKKE 4 H

Tildelt sum

50000

Om prosjektet

Våre lavvoer slites av hyppig bruk på leire og annen overnatting. Rokke 4h ønsker seg fire stk nye a 6000kr= 24.000
Rokke 4h var i sin tid med på å opparbeide Idrettsplassen ved Gamle Rokke skole. Den er stadig i bruk av Rokkes og andre av Haldens innbyggere. Her er grill, bord, liten gressbane med tribune, tennisbane,volleyballbane og sandvolleyball-bane.
Oppgradering/ vedlikehold som er nødvendig er:
2 stk nye volleyballnett a 3.000 = 6000
1 mobilt sett m nett og stenger til bruk på gressbanen a 5.000
Ny dommerstol til tennisbanen kr 10.000
Nye bord m krakker: 5 stk a 3000 = 15.000
1 lass sand til sandvolleyball banen: 4.000
10 lass subus til vedlikehold av vei og grusbane/parkeringa 3000 kr = 30.000
Totalt 24000+70000=94.000 kr

Fylke

Østfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.