Lavterskel aktivitetspark

Prosjekteier

LHL LILLEHAMMER

Tildelt sum

330000

Om prosjektet

Vi ønsker å gi lavterskel tilbud til fysisk aktivitet til alle innbyggere i Lillehammer i samarbeid med Lillehammer kommune. Grøntområdet benyttes i dag allerede av både barn, ungdom og eldre. I området er det allerede skateanlegg, volleyball bane og tursti. Aktivitetsanlegget skal rette seg mer mot lavterskel og ha en høy brukervennlighet, ikke Tuftepark. Det er etablert samarbeid med andre frivillige, som vil gi gratis opplæring for befolkningen. Hensikten er også å skape en større trygghet for alle i området når flere voksne/ eldre trener i samme område. Økt trygghet på kveldstid og brukermulighet vil skje ved å sette opp lys i området. Lillehammer kommune har egenkapital og vil søke spillemidler, men er avhengig samarbeid foreninger og eksterne midler for å få et aktivitetsanlegg som de fleste vil kunne benytte. Samarbeidet vil øke både ansvar og villighet til å bruke anlegget.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.