Lek og læring i naturen for barn i Midt Gudbrandsdalen

Prosjekteier

SØR-FRON RØDE KORS HJELPEKORPS

Tildelt sum

47000

Om prosjektet

Våre aktiviteter gir mye spenning, læring, mestring, glede, latter og minner. Dette fordi barna får prøve ut nye aktiviteter som de kanskje ikke hadde fått prøvd ellers. Vi har opplevd at våre «Barkere» har kunne kommet tilbake i barnehage og skole med smil om munnen og minner å fortelle etter endt aktivitet. Dette er noe som betyr veldig mye for oss frivillige, da vi vet mange av barna har gruet seg for å komme tilbake etter f.eks endt ferie uten å ha noe å fortelle. For oss er det viktig med sikkerhet, trygghet, psykisk helse er en stor del av vår aktivitet (nulltolleranse for mobbing o.l., respektere alle uansett situasjon osv.), ha det moro å skape nye vennskapsbånd. Vi ser at våre aktiviteter skaper/gir dette.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.