Liv i lysløypa

Prosjekteier

LANDÅSBYGDA VELFORENING

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

Søker om tilskudd til snøscooter og sporsetter. Det øker muligheten til å være aktiv på vintertid. Land Montessoriskole får da muligheter til å være ute å gå på ski. Både bygdefolket og Landaasen Rehabiliteringssenter har stort utbytte av dette. Det kan også bli muligheter for å bruke traseen på sommeren, da det blir ryddet opp langs løypa. Og har også ei «løype» og gå da. Det blir da en helårstrase.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.