Livsgledesykehjem i friluft ved bruk av Trio Bike taxi

Prosjekteier

Gratangen Frivillighetssentral SA

Tildelt sum

164000

Om prosjektet

Gratangen kommune har en stor andel eldre i befolkningen.Det er 88 eldre over 80 år, ca 7% av befolkningen. Gratangen sykehjem arbeider med å bli et «Livsgledesykehjem». Som ett av tiltakene skal beboerne komme seg ut i frisk luft en gang i uken. Ved å kjøpe inn Trio Bike Taxi, en sykkel som frivillige kan bruke til å sykle tur med eldre beboere på sykehjemmet ,i omsorgsboliger og hjemmeboende, kan flere komme seg ut i frisk luft. Dette gir økt livskvalitet for eldre ved at de får et aktivitetstilbud. Frivillighetssentralen skal drifte tilbudet ved å engasjere frivillige som kan bruke sykkeltaxien. Prosjektet gir mulighet til samhandling mellom generasjonene, økt folkehelse og trivsel.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Troms

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

Speideraktivitet og utstyr til aktivitet i Løten

LØTEN SPEIDERGRUPPE
30600

Les om Speideraktivitet og utstyr til aktivitet i Løten