Løypemaskin, garasje og servicebygg Herjangsfjellet

Prosjekteier

HERJANGSFJELLET TUR OG LØYPELAG

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Løypene på Herjangsfjellet representerer et lavterskel tilbud for alle alderskategorier, herunder også handicapede. Ny løypemaskin vil forbedre kvaliteten på løypene vesentlig og legge til rette for flere brukergrupper. Prosjektet har allerede svært god omtale (aviser og facebook). Prosjektet gir et svært godt bidrag til folkehelsen i de nevnte lokalsamfunnene. Bruken av området har økt vesentlig og verdien på eiendommer og hytter i området har økt.

Område

Aktivitetstilbud

Fylke

Nordland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetstilbud

Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Furuset Frivillighetssentral
150000

Les om Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE
340000

Les om Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

Oslo Baseball Camp

OSLO ALLIGATORS SOFT- OG BASEBALLKLUBB
70774

Les om Oslo Baseball Camp

Treningslokalet på Storselsøy

HESTMANNEN UNGDOMS- OG IDRETTSLAG
95000

Les om Treningslokalet på Storselsøy

Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

MOLDE SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB
13000

Les om Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer

SANDNES VOLLEYBALLKLUBB
150000

Les om Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer