Lusetergrend Vel – Tilskudd til utbedring av tursti/skiløype 2019

Prosjekteier

LUSETERGREND VEL

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Prosjektet vil utbedre en totalt ca 3 km lang tursti/skiløype ved Slomsetrene, og ved Grønstulen mot Flatningen.Traseen er en del av hovedløypa fra hyttegrenda til Lemonsjøen Fjellstue og mot Flatningen/Bringen. Den er del av den 30 km lange traseen rundt Gråhø. (Se vedlagte kart.) Strekningen er stedvis veldig våt med oppstikkende stein og stubber. Det gjør at løypemaskinen ofte får skader når det er lite snø og tele. Resten av løypetraseen rundt Gråhø blir da ikke preparert før det har kommet mye snø senere på vinteren. Traseen er i dag lite brukt som sommersti pga våte partier. Prosjektet tar sikte på å fjerne stubber og stein, flate ut og bygge treklopper over våte partier. Da vil det også bli en fin sommertursti. Vågåfjell Turløyper preparerer skiløypene, og Lusetergrend Vel har de siste årene bidratt betydelig økonomisk og med dugnad uten at det har monnet. Tiltaket er en videreføring av et vellykket tiltak som Gjensidigestiftelsen ga støtte til i 2018

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark