Lydisolasjon av musikkontainer

Prosjekteier

BERGEN TEKNIKERSAMFUND

Tildelt sum

57500

Om prosjektet

BTS har kjøpt et kontainer som er ferdig betalt, installert, og montert. Nå ønsker vi å lydisolere kontaineren slik at den blir stand til å bli brukt som øvingslokale.

Første steg er å skaffe en fagakustisk rapport slik at vi får fullstendig oversikt over hvilke lydutbedrende tiltak som må gjennomføres samt hvilke firmaer som er aktuelle for de ulike jobbene.

Deretter må vi legge nye vegger, ny dør, lekte ut taket, heve gulvet, utstyre ventilasjonen med lydfelle og feste lydisolasjonsplater på veggene.

BTS har mye kompetanse i form av frivillige studenter fra en rekke profesjonsrettede studier. Denne vil komme godt med når vi skal sette i gang arbeidet med lydisolasjonen.

BTS har allerede en del instrumenter som kan tas i bruk i kontaineren når den ferdigstilt.

Dette prosjektet vil gi BTS en super arena for studenter og andre med et begrenset budsjett til å møtes og dele musikalske impulser og idéer.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark