Lysanlegg Atløy Stadion

Prosjekteier

ATLØY IDRETTSLAG

Tildelt sum

162565

Om prosjektet

Det er fotballen som har vore og er den største aktiviteten på Atløy. Vi ynskjer å nå fleire unge og i 2015 starta vi prosjektet «mulitanlegg på Atløy stadion». Her har vi tenkt friidrettsdel, tennis- og sandvolleybane, i tillegg til fotball. Kunstgrasbane (11-ar bane fotball) er realisert! Vi har opplevd å få ei enorm støtte frå private og næringsliv på øya, utan dette hadde vi aldri hatt grøn bane idag. For å kunne sluttføre kunstgrasbana og komme vidare til friidrettsdel osv., må nytt lysanlegg komme på plass denne hausten.

Røyr for trekking av leidningar er klargjort. Det gjenstår no å montere 2 nye lysmaster samt kjøpe inn ledlys til 6 master. Itillegg må ein flytte på to av dei eksisterande mastene.

Lysanlegget er kostnadsrekna til kr. 439.650,- (eks mva)

Sjølve monteringa er uproblematisk då vi har kvalifisert folk til å utføre dette på dugnad. Utfordringa vår er å ha nok kapital til å bestille anlegget.

Område

Aktivitetstilbud

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetstilbud

Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Furuset Frivillighetssentral
150000

Les om Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE
340000

Les om Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

Oslo Baseball Camp

OSLO ALLIGATORS SOFT- OG BASEBALLKLUBB
70774

Les om Oslo Baseball Camp

Treningslokalet på Storselsøy

HESTMANNEN UNGDOMS- OG IDRETTSLAG
95000

Les om Treningslokalet på Storselsøy

Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

MOLDE SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB
13000

Les om Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer

SANDNES VOLLEYBALLKLUBB
150000

Les om Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer