LYSANLEGG – Kollbanen, Trollbakkene og lysløypa

Prosjekteier

IDRETTSLAGET KOLL

Tildelt sum

290750

Om prosjektet

Delprosjekt 1 (merket BLÅTT i vedlegg 5) Lys fra Minister Ditleffs vei (Nordberg kirke) til Kollbanen ble installert i desember 2014.

Se vedlegg 4_Koll ski_Belysning .. for detaljert prosjektbeskrivelse – belysning av Kollbanen og området rundt for de resterende 2 delprosjekt.

Aktivitet 2 (merket GRØNT i vedl. 5)- Lys Kollbanen og Trollbakkene er planlagt gjennomført høsten 2015, men vi er bedt om å utsette prosjektet av BYM til 2016 (se begrunnelse under)

Aktivitet 3 (merket GULT i vedl. 5) – Lys i lysløypa var planlagt høsten 2015, men BYM Oslo kommune har bedt oss utsette dette til 2016 pga samkjøring med bygging av ny lysløype Grinda – Sognsvann (merket RØDT i vedl. 5), se:
https://www.facebook.com/Grindaturvei
og Detaljereguleringsplan innsendt 30.06.2015
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201308390

Fylke

Oslo

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.