Lysløype Løland

Prosjekteier

HYLSFJORDEN IDRETTSLAG

Tildelt sum

48000

Om prosjektet

Hylsfjorden Idrettslag innehar per dags dato en liten lysløype på ca 1 km. Lysløypa har behov for oppgradering da flere lys og stolper er ute av drift. Samtidig er det behov for planering av underlaget i traseen da det er blitt dype spor og noe vann i løypa. De siste åra har den reduserte belysningen og det ujevne underlaget dessverre resultert i mindre bruk av løypa, spesielt av de yngre og mer usikre skiløperne. De dype sporene og vannet har ført til krav om mer snø og kulde før løypene har kunnet blitt kjørt opp. Selv om løypa er kort er den et bra tilbud for alle som ønsker seg en trim uten å måtte kjøre en time hver vei for å komme til annet anlegg. Etter utbedring vil løypa bli mer tilgjengelig for alle og kunne være åpen over lengre tid.

Fylke

Rogaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.