Mat, mennesker og miljø Bergen

Prosjekteier

MATSENTRALEN BERGEN

Tildelt sum

600000

Om prosjektet

1) Skoleprosjekt (vi følger programmet for Oslo)
Invitere elever fra grunnskolen til Matsentralen for å lære om fattigdom, matsvinn og miljø. Fokus på ernæring og bruk av overskuddsmat.
Vi har svært gode undervisningslokaler hos Matsentralen Bergen. Vi kan også lage/tilberede mat. Vi drar også ut til videregående skoler og Høyskolen i Bergen for å undervise i auditorier for større grupper.

2) Videreutvikle matsentralen
– Lastebil – vi henter varer hver dag. Problemet er at varebilen kun har 550 kg u nyttelastbegrensing. Vi trenger opp til 3 tonn, og 8 paller.

– Fryselageret vårt er for lite og klarer ikke innfrysing av større volum. Vi trenger nytt fryselager.

Område

Kosthold

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Kosthold

Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

UNGE KOKKER
369500

Les om Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

SKAGE SOGN SANITETSFORENING
49000

Les om Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

NORDFOLD RØDE KORS
73000

Les om Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND
97000

Les om Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK
30000

Les om Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

Bygdekvinner deler matgleder

ROGALAND BYGDEKVINNELAG
110000

Les om Bygdekvinner deler matgleder