Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

Prosjekteier

NORDFOLD RØDE KORS

Tildelt sum

73000

Om prosjektet

Lage mat ute sammen med elever, de eldre og flyktninger minst en gang i måneden. Til det trenger vi en stor stekeplate, to komfyrplater på gass, kasseroller, kniver, skjærfjøl, beholdere, fat, bestikk og kopper, benker til barn, voksne og de eldre. Elevene får mulighet for å hjelpe til med matlaging, de eldre kan nyte det sosiale samvær og flyktningene kan bidra med deres matkultur og skal oppleve sosial inkludering. Også barnehageungene kan inviteres til den opplevelsen.

Område

Kosthold

Fylke

Nordland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Kosthold

Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

SKAGE SOGN SANITETSFORENING
49000

Les om Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

Mat, mennesker og miljø Bergen

MATSENTRALEN BERGEN
600000

Les om Mat, mennesker og miljø Bergen

Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

UNGE KOKKER
369500

Les om Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND
97000

Les om Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK
30000

Les om Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

Bygdekvinner deler matgleder

ROGALAND BYGDEKVINNELAG
110000

Les om Bygdekvinner deler matgleder