Matsentral i Trondheim

Prosjekteier

MATSENTRALEN TRONDHEIM

Tildelt sum

250000

Om prosjektet

Det er etablert et styre og en ressursgruppe som aktivt arbeider med å igangsette en matsentral i egnede lokaler. Omsorgskafeen, Frelsesarmeen og Fremtiden i våre hender representert. Trondheim Kommune har en observatør i styret. Målsetningen er å inkludere flere organisasjoner i styret i løpet av våren 2018. Matsentralens utgangspunkt er at mat er en ressurs som bør brukes – ikke kastes.
For å komme videre i prosjektet har styret utlyst en 50 % stilling som daglig leder. Det vil være viktig at samarbeids-partnere får en person å forholde seg til over tid, og som kan ta den løpende kontakten med medlemsorganisasjoner, leverandører og ulike offentlige myndigheter. Det vil også være en viktig oppgave for daglig leder å ha kontakt med media.
Viktigste oppgavene blir:
• Ansette daglig leder
• Finne egnede lokaler.
• Oppstart av matsentral.
• Rekruttere nye medlemmer
• Langsiktig finansiering
Disse oppgavene arbeides det med parallelt.

Område

Kosthold

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Kosthold

Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

UNGE KOKKER
369500

Les om Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

SKAGE SOGN SANITETSFORENING
49000

Les om Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

NORDFOLD RØDE KORS
73000

Les om Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

Mat, mennesker og miljø Bergen

MATSENTRALEN BERGEN
600000

Les om Mat, mennesker og miljø Bergen

Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND
97000

Les om Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK
30000

Les om Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.