Matsentralen Vestfold og Telemark

Prosjekteier

MATSENTRALEN VESTFOLD OG TELEMARK

Tildelt sum

600000

Om prosjektet

Ideelle organisasjoner kjører idag til Matsentralen i Oslo for å hente til sine utdelinger. Med en Matsentral for Vestfold og Telemark, lokalisert i Larvik, vil hentingen av mat bli enklere, samtidig som alle produsenter og leverandører i vårt distrikt får ett sted å levere overskuddsmat. Dette vil kunne øke volumet på mat, som kommer alle vanskeligstilte som trenger hjelp, til gode.
Matsentralen har leid industrilokaler på 400 m2 på Hegdal, og vil her bygge kjøl, frys- og tørrvarelager. Dette vil i tillegg til daglig leder og sjåfør bemannes med frivillige og personer som sliter i arbeidsmarkedet, og som her kan få arbeidserfaring fra transport og lagerdrift.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Vestfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Selvforsvar for jenter og kvinner i alle aldre i hele Oslo

HELSEFORUM FOR KVINNER
140000

Les om Selvforsvar for jenter og kvinner i alle aldre i hele Oslo