Mekkegarasje for ungdom

Prosjekteier

LIONS CLUB HOLMESTRAND

Tildelt sum

210000

Om prosjektet

Mekkegarasjen for ungdom 2019 er et gratis tilbud til ungdom og det kreves ingen forkunnskaper for å delta. Rekruttering av ungdommer til Mekkegarasje for ungdom 2019 skal gjøres i samarbeid med Talenthuset og flyktningetjenesten i NAV Holmestrand og ved markedsføring av prosjektet via den lokale aktivitetsportalen https://frivilligaktiv.no/.
Mekkegarasjen for ungdom 2019 skal skape en møteplass som bringer generasjoner sammen på en aktiv men inkluderende sosial arena. Mekkegarasjen skal være en læringsarena der det blir stilt krav til ungdommen. Med oppfølging fra frivillige ildsjeler skal de unge hjelpes frem til ervervelse av nye ferdigheter og mestringsopplevelser som kan ruste dem mot arbeidslivet.
I tillegg til å være et sosialt mekketilbud, ønsker Lions club Holmestrand å hjelpe ungdom til å forstå koblingen mellom realfag som matematikk og fysikk og de praktiske utfordringene i verkstedet, på veien og i livet for øvrig. Det er derfor etablert et temabasert læringsopplegg for Mekkegarasjen som vil bidra til en strukturert gjennomføring. Opplæringen følger stort sett opplæringsplanen for videregående kurs «Reparatør lette kjøretøy».. Opplæringen er fordelt på elleve temaer gjennom året og varierer mellom teori og praksis.
Målet for læringsopplegget er at deltagerne får et Kompetansebevis avslutningsvis som garanti for at de kan gjennomføre EU-kontroll på bil. Ungdom med Kompetansebevis kan bli tatt inn som hjelpemedarbeidere på bilverksteder. Et mål for prosjektet i 2019 er å få inngått samarbeidsavtaler med lokale bilverksteder for inntak av hjelpemedarbeidere.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Vestfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark