Mentorprogrammet «Ny i Hamarøy»

Prosjekteier

HAMARØY FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum

55000

Om prosjektet

I mentorprogrammet kobles en mentor som kjenner Norge godt, med en mentorpartner som er relativt ny i landet. Ordningen henvender seg til alle innvandrere uavhengig av innvandringsårsak eller kjønn og alle innbyggere som kan tenke seg å bidra med noe positivt i nærmiljøet. Det skal etablere likeverdige mentorrelasjoner mellom nye og gamle hamarøyværinger, som gjennom et kontinuerlig og langsiktig samarbeid skal lære om hverandres kultur og tradisjoner. Dette skal igjen skal resultere i at hver enkelt innvandrer gjennom sosial inkludering får styrket sine muligheter for et godt og trygt liv på Hamarøy.

Programmet gjennomføres som et sosialt tiltak. Deltakerne forplikter seg til å møtes en gang i måneden over syv måneder, annenhver måned vil det bli arrangert en felles aktivitet i regi av Frivilligsentralen. Nye og gamle innbyggere får samhandle på en uformell og naturlig arena, og slik lære hverandre å kjenne.

Fylke

Nordland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.