Merking av turstier i Skogbygda på nytt turkart for Nes kommune.

Prosjekteier

SKOGBYGDA HISTORIELAG

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Arbeidet som skal gjøres, er å få laget universelle pilskilt, opplysningstavler om området og informasjon på enkeltsteder av spesiell interesse for hver sti. Tavlene skal settes opp på rett sted og med god informasjon om adkomst, parkering, utgangspunkt, terreng og historie. Pilskiltene skal vise rett vei ved krysningspunkter og ulendt terreng. Info-skiltene skal gi en beskrivelse av stedet/kulturminnet, bygninger etc som vil være av interesse. I tillegg skal stiene merkes med egne blåmerker så tett som det er behov for. All informasjon skal være laget som vannsikrede laminerte ark som skrus på tavlene. Det vil bli laget klopper der det er nødvendig. I vedlegg gis en oversikt over antall stier, skilt/tavler pr. sti og et kostnadsoverslag ut fra innhentede/stipulerte priser. Samlet materiellkostnad er beregnet til kr. 100.000 inkl. mva. Vår egenandel i form av arbeidstimer er satt til kr. 40.000.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr

Sør-Odal frivillighetssentral
100000

Les om BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr