Merking i Gjøvik sentrum, til severdigheter, sjø og skog

Prosjekteier

DNT GJØVIK OG OMEGN

Tildelt sum

47000

Om prosjektet

Vi vil merke tre turruter med utgangspunkt fra Gjøvik stasjon i Gjøvik sentrum. En løype vil gå langs Mjøsa, en vil gå gjennom sentrum forbi severdigheter og gjennom grøntområder og parkanlegg og en vil gå opp til utkikkspunkter og kanten av Marka. Herfra er det allerede merkede turløyper for de som ønsker å gå videre. Disse tre løypene vi ønsker å merke ligger i nærmiljøet til mange, vil være aktuelle for alle aldersgrupper og vil være åpne og tilgjengelige døgnet rundt. Det vil stimulere til bruk av allerede eksisterende grøntområder og nærnatur. Vi vil også legge kommende fellesturer til disse løypene, slik at det vil øke aktiviteten her, samtidig som fellesturene er sosiale møteplasser. Når prosjektet er fullført vil løypene være tilgjengelige for gratis bruk for alle som ønsker det, og på den måten være et lavterskeltilbud – en inngang til friluftsliv i hverdagen. Vi håper dette vil føre til økt fysisk aktivitet og friluftsliv i årene som kommer.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.