Merking skytebaner

Prosjekteier

HARSTAD PISTOLKLUBB

Tildelt sum

75000

Om prosjektet

I samarbeid med Harstad kommune, Harstad Jeger og fiskeforening, Trondenes skytterlag og oss Harstad pistolklubb, ønsker vi å gjøre turområdet rundt skytebanen bedre å ferdes i, og i samme omgang tryggere for de som ferdes i området, da dette turområdet er mye brukt.
Alle oss i gruppen går sammen for å bedre merke skytefeltene, til en unison merking for alle 3 skytebaner da de ligger inntil hverandre i samme område. En del av stien som går i området er innenfor sikkerhetsområdet til banen og skal derfor flyttes ca 30, da dette vil føre til tryggere ferdsel, samtidig blir den flyttet ut av myrområdet og lagt tørt slik at det også er bedre å ferdes der. Det skal produseres 50 skilt merket «Fare skytefelt», 1 stort infoskilt som viser stiene i forhold til baner samt 3 Skyting pågår skilt. Kommunen har tatt initiativ til prosjektet for å trygge turgåere i området, da dette er et populært område å starte turen videre innover fjellet i, samt komme ned fra fjellet.

Fylke

Troms

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.