Mestring av livet for flere med flere frivillige i Rogaland

Prosjekteier

KIRKENS SOS I ROGALAND

Tildelt sum

948000

Om prosjektet

Dette prosjektet er et av flere prosjekt knyttet til frivillighetsstrategien til Kirkens SOS. Prosjektet i Rogaland og frivillighetsstrategien er beskrevet i vedlegg under.

Søknaden er delt i to:

1.Rekruttere flere frivillige på nye måter i nærmiljøet
2.Invitere flest mulig fra vårt senter til nasjonal frivillighetskonferanse i Oslo høsten 2019

1 Vi trenger en ressurs to dager i uken i 3 år som skal være tilstede i nærmiljøet på nye steder. Personen skal oppsøke arenaer hvor unge, eldre og menn generelt befinner seg. Her skal vi opplyse om Kirkens SOS, gi folkeopplysning og fortelle hvordan det er å jobbe som frivillig hos KSOS i Rogaland. Personen skal kartlegge stedene, besøke stedene og aktivt rekruttere frivillige.
2 Det er planlagt en frivillighetskonferanse i Oslo høsten 2019. De frivillige fra de lokale senterne må betale en deltakeravgift, transport og overnatting. Vi søker om penger til å dekke deltakeravgift så vi gjennom året kan invitere våre frivillige til konferansen

Område

Mestring og læring

Fylke

Rogaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted