Mestringsglede for alle

Prosjekteier

IDRETTSLAGET EXPRESS

Tildelt sum

115594

Om prosjektet

Express Eagles Basketball velger å sette sportslige resultater i andre rekke og setter trygghet, mestring og verdier i første rekke. Vi vet at mange barn og unge sliter med kroppspress, krav til prestasjon og mobbing. Skillet mellom rik og fattig øker og presset blir større. Vi vet at mange barn og unge har det vanskelig hjemme og er offer for psykisk og fysisk vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Vi har fått inn en større andel mennesker fra hele verden fordi deres egne hjemland er rammet av krig, sult og forfølgelse. Derfor skal vi bistå og hjelpe! Gjennom noen enkle verdibaserte tanker om å gi barn og unge, uavhengig av status, funksjonshemming, situasjon og hjemland muligheten til å kjenne seg ivaretatt og sett. Men for å få til dette må vi oppdatere utstyret. Eksisterende utstyr holder ikke mål. Kurvene er gamle og lar seg ikke justere. For at små barn og rullestolbrukere skal kunne spille og faktisk greie å treffe oppi kurven må vi ha kurver som vi kan senke og som holder.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr

Sør-Odal frivillighetssentral
100000

Les om BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr