MIFF/Musikk i fengsel og frihet – konserter 2018

Prosjekteier

TROMS MUSIKKRÅD

Tildelt sum

80000

Om prosjektet

MIFF Tromsø – Musikk i fengsel og frihet er et lavterskeltilbud som drives av Troms musikkråd.
Opplæringen har tre trinn; trinn I er grunnopplæring i fengselet, trinn II videregående opplæring etter soning, dette tiltaket er også tilgjengelig for mennesker som har historikk med rusproblemer uten å nødvendigvis ha sonet i fengsel og trinn III når deltakerne driver med musikalske aktiviteter på egen hånd. Trinn I og II har instruktører som er ansatt hos oss i 20% stilling hver (Morten Steene og Mikael P. Jacobsen). Vi driver ukentlig bandundervisning både i Tromsø fengsel og utenfor og har i tillegg gitt studioopplæring til de som har ønsket det, noe vi ønsker å fortsette med videre.
Vi jobber nå mot 4 konserter i løpet av 2018, i og utenfor fengselet. Tilbudet gis som nevnt til innsatte i Tromsø fengsel, lukket avd. og ute til brukere av Kafe 103. Deltakelsen kan variere mye siden innsatte plutselig kan være over på åpen soning og derigjennom ikke kan delta på tiltak på lukket avd.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Troms

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Ka gjer me no? Eit musikkspel om pensjonstida.

REVY- OG TEATERLAGET MIDFJORDS
50000

Les om Ka gjer me no? Eit musikkspel om pensjonstida.