Minibuss Sel Sjukeheim

Prosjekteier

SEL SJUKEHEIMS VENNER

Tildelt sum

70000

Om prosjektet

Foreningen eier i dag bussen alene, men har en samarbeidsavtale med Sel Kommune på driften av denne. Investering i ny brukt buss vil være for stor for foreningen alene slik at det arbeides med å få til en avtale der foreningen investerer 50% i ny brukt buss for å kunne fortsette sine turaktiviteter. 50% investeres av Sel Kommune for bruk av buss ved transport av hjemmeboende demente samt tur aktiviteter for disse. Gjennom et slikt samarbeidsprosjekt vil beboerne fortsatt få et turtilbud som ikke er en pliktig oppgave for Sel Kommune gjennom foreningens investering. Ut fra alder på dagens buss så vil det være begrenset hvor lenge turtilbudet til beboerne kan fortsette, og et bortfall av dette vil være negativt både mht. å komme på tur, delta på pensjonistkino, eldretreff samt at tilbudet til pårørende som ønsker å ta med sine hjem og til familiesammenkomster vil falle bort.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.