Mitt Valg/Gode valg/Lykkelig barndom

Prosjekteier

LIONS CLUB MALVIK/SAXEDATTER

Tildelt sum

55000

Om prosjektet

Undervisningsopplegget «Mitt Valg» gis til barnehageansatte i Selbu for å utvikle barns sosiale kompetanse, å ta ansvar, kommunisere, å få økt selvtillit, ta beslutninger og sette seg mål. Vi mener med dette å bidra til å styrke barns identitetsutvikling og samfunnsdeltagelse. Undervisningsopplegget kan vise til «dokumenterte resultater» og anbefales av Undervisningsdirektoratet.
Prosjektet går over ett år og omfatter alle barnehagene i Selbu.
Prosjektstart 15/5-15 med obligatorisk innføringskurs for 57 ansatte.
Prosjektet evalueres etter ett år. og avsluttes innen 15/5-2016.
Vår intensjon var å søke på et tidligere tidspunkt, men søknadsskjema på nettet var ikke tilgjengelig.

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.