Mjøndalen håndballgruppe

Prosjekteier

MJØNDALEN IDRETTSFORENING

Tildelt sum

37000

Om prosjektet

Vi søker med dette om midler til Mjøndalen Idrettsforening v/ Håndballgruppa. Håndballgruppa ønsker å kjøpe inn trenerutstyr, taktikktavler til trenerne, felles håndflasker til jentene/guttene på laget og baller til lagene. I tillegg ønsker vi å søke midler til inkluderingstilskudd for å bidra til inkludering og forebygge sosiale forskjeller i idretten. Noen av lagene i håndballgruppa har stor andel av flyktninger og minoriteter. Vi vil bruke noen av midlene for at alle barn kan delta på lik linje i idretten uavhengig av foreldrenes økonomi .

Område

Kosthold

Fylke

Buskerud

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Kosthold

Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

UNGE KOKKER
369500

Les om Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

SKAGE SOGN SANITETSFORENING
49000

Les om Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

NORDFOLD RØDE KORS
73000

Les om Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

Mat, mennesker og miljø Bergen

MATSENTRALEN BERGEN
600000

Les om Mat, mennesker og miljø Bergen

Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK
30000

Les om Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND
97000

Les om Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter