Mjøsa Kjelkehockey

Prosjekteier

MJØSA KJELKEHOCKEYKLUBB

Tildelt sum

120500

Om prosjektet

Vi har nå dårlige muligheter til å delta på konkuranser og lignende da vi har mangel på utstyr til våre medlemmer. Med penger til mer utstyr og keeper utstyr kan vi delta på nasjonale turneringer og øke nivået på våre treninger. Samt av vi kan tilby nye potensielle medlemmer å prøve kjelkehockey før de må igang med en søknadspross og kanskje få avslag fra hjelpemiddelsentralen.
Vi har også som mål om å kunne delta på lokal liga, hvor motstanderen setter seg ned i kjelke og spiller mot oss. Dette er nok langt frem i tid. Men vi håper vi kan få nok kjelker til å få til dette på sikt.

Med penger til kjelker vil vi øke deltagelse.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.