Morild aktivitetsklubb

Prosjekteier

Eydehavn-Kuben Frivilligsentral

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

Innkjøp av skute 30-40 fot som skal være et aktivitetsprosjekt for å gi ungdom kunnskap og erfaringsoverføring, learning by doing, knyttet til drift og vedlikehold av båt.

Møtepunkt en til to gang pr uke 2,5 til 4 timer. Nettverket som bygges opp vil medføre at vi skaper en balanse mellom de behov og interesser deltakerne bringer inn i prosjektet, og den kompetanse som finnes i området. Målet er overføring fra aktivttetsklubb til et aktivt båtverksted innen tre år.

Skuta skal brukes av gruppens aktive medlemmer, de lag og foreninger som bidrar samt benyttes til samfunnsmesssige og kulturell aktivtet i nærområdet.
Brukere må vise til sikkerhetskurs i regi av Morild, båtfører/fritidsbåt sert.

Prosjektleder har et godt nettverk knyttet til det maritime miljø og lokal kultur. Jobber til daglig som rådgiver i en større bedriftshelsetjeneste med fagansvar på risiko, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Har tidligere jobbet med utredning og oppfølging i rus og barnevern.

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.