Morodalsfestivalen 2017

Prosjekteier

MORODALSFESTIVALEN

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen i Hedmark fylkeskommune, skrev følgende i en pressemelding om Morodalsfestivalen i år: «Hedmark skal ha et kulturtilbud som gir gode muligheter til utfoldelse, opplevelser og økt livskvalitet. Morodalsfestivalen bidrar til nettopp dette for så mange som ellers står utenfor. Morodalsfestivalen er en inkluderende musikkfestival som tilrettelegger for ulike funksjonshemminger og funksjonsnivå. Det er et unikt møtested med musikk, trivsel og livsglede. «Morodølingene» kommer fra både fjern og nær, og de finner sammen foran og på scenen. Det er ikke tvil om at festivalen treffer både bredt og dypt. Forskning viser at musikk og kulturopplevelser lindrer smerte, gjør oss friskere og lar oss leve lenger. Det gjelder også de uten funksjonshemming, og Morodalsfestivalen inkluderer nettopp alle folk! Musikalske opplevelser binder mennesker sammen på tvers av generasjoner, sosiale kulturer og alle grenser. Mangfold gjør opplevelsene rikere!

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.