Møteplass for alle. Mat i sentrum, tradisjoner og integrering.

Prosjekteier

VEGÅRSHEI JEGER & FISKERFORENING

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Vi vil skaffe en vedfyrt bakerovn med utstyr. Opplæring av dem som skal bruke den.

Dette skal stå i en grillhytte som er under arbeid.

Skolen: Anlegget/ovnen står til disposisjon til skole og barnehage. Oppfordre dem til å bruke grillhytta m/bakerovn og grill.

VJFF: Invitere flyktningene til å lære oss mat fra deres Mange av dem er vant med å lage mat på denne måten.

Temadager/kvelder med folk i diverse aldre og diverse temaer innenfor mat/aktivitet.
Området omkring grillhytta innbyr til mange fysiske aktiviteter.

Gå aktivt ut og invitere folk til arrangementer i VJFF, samt oppfordre dem til å bruke anlegget/bakerovnen utenfor foreningens regi. På Vegårshei er det veldig mange lag og foreninger som kan bruke dette. Idrettslag, menigheter, frivilligsentraler, ildsjeler, historielag, kor og andre muligheter.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark