Møteplass for integrering i Songdalen.

Prosjekteier

Songdalen Frivilligsentral

Tildelt sum

177500

Om prosjektet

Vi har søkt Songdalen kommune om å disponere et flott gammelt hus som ligger nært sentrum. Mulighetene for en god integrering er mange med dette huset.
Vi ser for oss at med en møteplass/et hus kan vi få til mange gode aktiviteter og brukeropplæring.
Noen av flyktningene er analfabeter og noen har fysisk handicap som gjør det utfordrende når det gjelder vanlig arbeidsliv. Mange har arbeidserfaring fra sine hjemland som vi/de kan bruke. Viljen til å bidra i arbeidslivet er stor.
Vi tenker oss at i huset er det muligheter for systue, knivsliperi, opplæring i hagearbeid, opplæring i malearbeid, muligheter til dyrking i hagen, utekafè i hagen etc etc. Vi ønsker også å gi tilbud om en demenskafè i bygda.
Vi vil knytte til oss frivillige, både unge og voksne, for å få dette til.

Fylke

Vest-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.