Møteplass og balanseutfordringer for ung og gammel

Prosjekteier

KVINNENETTVERKET TRYSIL

Tildelt sum

260000

Om prosjektet

Vi vil skape en plass eldre barn/ungdom søker til for å være aktive, ha det gøy og treffe venner. I de siste 5-10 årene har det i tillegg vært en økning av eldre som bor i leiligheter i sentrum. De har flyttet fra hus og hage. Vi ønsker å tilrettelegge for at de også kan finne en arena der de kan være aktive, hvor de kan møtes og holde seg aktive. Da de får mindre plass og lite uteområde til å være aktiv på i egen bolig, er det viktig å tilrettelegge for at de kan være aktive i kort avstand fra hjemmet, slik at de forebygger og opprettholder en god helse. De trenger et område i nærheten det blir naturlig å oppsøke, også alene. Vi har tro på at hvis vi klarer å kombinere disse to aspektene vil vi kunne skape en møteplass som går på kryss av generasjoner. I tillegg har vi nå flere innvandrere i kommunen, som ikke nødvendigvis tar del i vår fjelltur-kultur. Tilrettelagte møte- og aktivitetsplasser med et lavterskeltilbud er viktig for å integrere disse med lokalbefolkningen.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.