Møteplassen – Høgvang parken på Oppdal

Prosjekteier

Oppdal Frivilligsentral

Tildelt sum

250000

Om prosjektet

Oppdal Frivilligsentral og Livsglede for eldre klasser ved Oppdal vid.sk. ønsker å få til en aktivitet der både gamle og unge kan jobbe i lag. Vinn-vinn situasjon for alle. Vi er meget opptatt av sosial inkludering og mangfold og at fysisk aktivitet er i fokus. Parken ligger i sentrum av Oppdal og den trengs fornying i form av ny paviljong, tilrettelagte adkomstveger og aktivitetstilpasninger. Prosjektet vil bidra til arbeidstrening for elever ved viderg.sk. og eldre vil føle at noen har bruk for en. Alt av arbeid skal foregå på dugnad, men det kreves investeringer av materiell til paviljong, lyssetting, hellelegging, oppsett av grill, bord og benker – samt evt enkle trim apparat. Oppdal Kommunen har bidratt til prosjektplan utarbeidet av Plankontoret, og kommunen vil ha ansvar for vedlikehold og rydding. Parken er kommunens eiendom og kommunen har godkjent vår plan.

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.