Motivasjonsturer med Medvandrerne – Sammen kan vi!

Prosjekteier

MEDVANDRERNE

Tildelt sum

400000

Om prosjektet

Motivasjonsturer beskriver friluftsaktiviteter, der fokuset flyttes vekk fra selve sykdomsbildet over på det som gjør den enkelte frisk.

Turkonseptet er utviklet i samarbeid med fagfolk, personer med egenerfaring og andre organisasjoner i rusfeltet og baserer seg på erfaringer og kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet, relasjoner, medvirkning/deltakelse og naturopplevelser i en helsefremmende og recoveryorientert prosess.

I løpet av prosjektperioden skal det gjennomføres fire motivasjonsturer, dvs.
1-2 ukers villmarksturer for 20 deltagere med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Turene krever et team på 4-5 personer inkludert turleder, motivatorer, sykepleier/vernepleier. Sikkerheten kommer alltid i første rekke og det knyttes sikkerhetsteam og medisinsk kompetanse til hver tur.

Innholdet vil utarbeides og tilpasses gruppas behov og det vil legges stor vekt på forberedelser i samarbeid med deltaker og samarbeidende aktører.

Område

Mestring og læring

Fylke

Oslo

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass