Motocross-syklar

Prosjekteier

NAF MOTORSPORT INDRE SOGN

Tildelt sum

75470

Om prosjektet

I 2016 gjekk klubben til innkjøp av ein Motocross-sykkel. Denne låner vi ut, gratis, til dei som har lyst å prøve ut sporten. På den måten kan born og foreldre/verge forvisse seg om at dette er noko for dei, før dei går til investering av sykkel sjølve. Utleigesykkelen har vorten særs populær. Grunna stor pågang ser vi behov for 2 syklar til i klubben. Syklane vil auke medlemsmassen for klubben.

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.