Muruvik Nærmiljøanlegg

Prosjekteier

MURUVIK VEL

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

I dag eksisterer en grusbane i Muruvik. Vårt forprosjekt utarbeidet av Siv. Ing Sven Aune AS viser våre planer for bygging av ny kunstgressbane, BMX-bane og sandvolleyballbane. Antall barn i alderen 0-12 år har doblet seg de siste 7 årene og at den generelle befolkningsveksten har vært betydelig også. Det er stadig flere barnefamilier som har etablert seg her enten i allerede eksisterende hus eller at de har bygd seg nye hus. Muruvik er med andre ord i sterk vekst og det er tydelig at Muruvik er et attraktivt tettsted for barnefamilier. Muruvik har nettopp fått en splitter ny barnehage og her går det 2 fulle busser hver morgen med skolebarn til Hommelvik. Foreldrene i Muruvik og Muruvik Vel ønsker å satse på barna, og sørge for at barna har en aktiv hverdag. En kunstgressbane på 40 x 20 m vil gjøre det enda mer lett tilgjengelig for barn/unge og ikke minst voksne å spille fotball. I første fase er det kunstgressbanen og BMX-banen vi ønsker å få realisert.

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.