Musikk og kultur for alle

Prosjekteier

STIFTELSEN DISSIMILIS

Tildelt sum

50000

Om prosjektet

Dissimilis kompetansesenter søker med dette om støtte til prosjektet «Dissimilis for alle Buskerud og Akershus». Prosjektet er en videreutvikling av prosjektet «Dissimilis for alle», et samarbeidsprosjekt mellom Dissimilis og barnehabiliteringen på Ullevål sykehus om et musikktilbud som retter seg spesifikt mot barn og familier med utviklingshemming og minoritetsbakgrunn. Prosjektet ble startet etter klare behov i målgruppen for økt sosialisering og aktivisering. Etter tre vellykkede prosjektår overtok kompetansesenteret fra januar 2016 drift av tilbudet. Vi ønsker nå å etablere tilsvarende prosjekter i Buskerud og Akershus, og med dette nå ut til flere barn og familier med et unikt, utviklende og inkluderende tilbud.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.