Nærmiljøanlegg Aurdalstadion

Prosjekteier

AURDAL IF

Tildelt sum

148918

Om prosjektet

Under mottoet «Trivsel, aktivitet og helse for alle, sommer som vinter» ønsker Aurdal IF i samarbeid med alle lag og foreninger i Aurdal å utvikle potensialet i friluftsområdet rundt Aurdal stadion. Vi ønsker lage ny trimløype på 1,5 km og oppgrader eksisterende lysløype/skiløype. Dette til glede for bygdas innbyggere, hyttefolk og andre.

Vi ønsker å lage en ny trimløypetrase. En rundløype på 1,5 km. Løypetraseen vil bestå av gamle skogsveier/stier og nye opparbeidede veier/stier. Løypetraseen vil følge standard V-0732 og være en blanding av turvei, tursti og turløype.
Løypa skal kunne brukes til tur, løping, terrengsykling og ski om vinteren.

Vi ønsker å skifte ut gamle lysarmaturer med ny energibesparende Led-belysning. Totalt 30 nye lysarmaturer.
Oppgradere deler av traseen med tanke på sikkerhet og drenering.
Lysløypa skal få et nytt startpunkt på Aurdal stadion og kobles på eksisterende lysløype. Fotballstadion og klubbhus vil kunne brukes til skiaktivitet på vinteren.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.