Nærmiljømøteplass på Minnesund

Prosjekteier

MINNESUND VEL

Tildelt sum

1020000

Om prosjektet

Byggetrinn en er ferdig og det har blitt et flott lokale med tilgang til storkjøkken og sanitær. Dette brukes til møtevirksomhet, kursvirksomhet, minnesamvær, jubileer, konformasjoner og bryllup. Utleie gir huset grunnlaget for driftsbudsjettet. Eidsvoll Frivilligsentral sin gågruppe som møtes hver mandag er en viktig medspiller i dugnadsinnsatsen får leie huset for kr. 100 pr. gang. Dette viser hvordan Minnesund vel drifter huset i samarbeid med frivilligheten for å skape de gode møteplassene. Første byggetrinn er fullfinansiert av lokalmiljøet i form av penger og 1900 dugnadstimer. Nå er det to gamle haller som skal gjøres i stand for å utvide tilbudet. (gammel smørehall og vaskehall)

Når alt er på plass er målet vårt:

• Dyrke mangfoldet i lokalsamfunnet.
• Styrke samarbeid med andre
• Bidra i lokalmiljøbygging.
• Legge til rette for nye måter å engasjere seg på.
• Utfordre lokalmiljøet til å tenke nytt og å fylle lokalene med spennende aktiviteter på tvers generasjon

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark