Nærturer 2021

Prosjekteier

DNT TELEMARK

Tildelt sum

1100000

Om prosjektet

Naturen ligger tilgjengelig hele året som verdens største aktivitetspark. Turlagene bidrar med et enormt nettverk av enkle turstier til fri benyttelse for alle. Dette er viktig for den norske befolkningen da 80% oppgir friluftsliv og nærturer som den foretrukne form for rekreasjon og trim (Vista analyse). Slik aktivitet er verken prestasjonsorientert eller utstyrskrevende. Vi vil med dette prosjektet synliggjøre mulighetene, samt tilrettelegge og forenkle tilgangen til friluftslivsarenaer for å få enda flere inaktive mennesker ut. Dørstokkmila skal elimineres ved å bryte ned barrierer for de som av ulike årsaker ikke er aktive. Dette er barrierer som manglende kunnskap, manglede motivasjon, økonomi, ingen tilgang til bil, kulturell bakgrunn med mer.

se utvidet prosjektbeskrivelse vedlagt.
Vedlegg 1 og 2 er for store til å legge ved, disse er sendt direkte til Chris Bjelke på E-post.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Telemark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark