Naturen som integreringsarena

Prosjekteier

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Tildelt sum

130000

Om prosjektet

Vi vet at dagene kan bli lange for de som kommer nye til Norge. Det er ofte ønske om mer aktivitet i hverdagen, og frivillige organisasjoner er oppfordret til å bistå for at innvandrerne skal bli kjent i lokalmiljøet og bli godt integrert.
Vi har derfor etablert en inkluderende og aktiviserende tur- og dugnadsgruppe for innvandrerne i Stavanger. I tillegg skal vi nå fokusere på å legge til rette for deltagelse på åpne familiearrangement, og tilrettelegge
for deltagelse på friluftsaktiviteter som fiske, turgåing, matlaging på bål, deltagelse i dugnadsarbeid/frivillige arbeid og tilby aktiviteter som sommerskole og mini-ferier.
Dette vil bidra til en bedre folkehelse på flere plan: det er fysisk stimulerende å være ute i naturen, arbeide og bruke kroppen, samtidig som det kan være bra for den psykiske helsen å gjøre nytte for seg og bidra med samfunnsnyttig arbeid.
Ansatte i Naturvernforbundet og Røde Kors er prosjektledere. I tillegg til ansatte bistår frivillige.

Område

Aktivitetstilbud

Fylke

Rogaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetstilbud

Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Furuset Frivillighetssentral
150000

Les om Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE
340000

Les om Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

Oslo Baseball Camp

OSLO ALLIGATORS SOFT- OG BASEBALLKLUBB
70774

Les om Oslo Baseball Camp

Treningslokalet på Storselsøy

HESTMANNEN UNGDOMS- OG IDRETTSLAG
95000

Les om Treningslokalet på Storselsøy

Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

MOLDE SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB
13000

Les om Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer

SANDNES VOLLEYBALLKLUBB
150000

Les om Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer