Naturen som integreringsarena

Prosjekteier

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Tildelt sum

130000

Om prosjektet

Vi vet at dagene kan bli lange for de som kommer nye til Norge. Det er ofte ønske om mer aktivitet i hverdagen, og frivillige organisasjoner er oppfordret til å bistå for at innvandrerne skal bli kjent i lokalmiljøet og bli godt integrert.
Vi har derfor etablert en inkluderende og aktiviserende tur- og dugnadsgruppe for innvandrerne i Stavanger. I tillegg skal vi nå fokusere på å legge til rette for deltagelse på åpne familiearrangement, og tilrettelegge
for deltagelse på friluftsaktiviteter som fiske, turgåing, matlaging på bål, deltagelse i dugnadsarbeid/frivillige arbeid og tilby aktiviteter som sommerskole og mini-ferier.
Dette vil bidra til en bedre folkehelse på flere plan: det er fysisk stimulerende å være ute i naturen, arbeide og bruke kroppen, samtidig som det kan være bra for den psykiske helsen å gjøre nytte for seg og bidra med samfunnsnyttig arbeid.
Ansatte i Naturvernforbundet og Røde Kors er prosjektledere. I tillegg til ansatte bistår frivillige.

Område

Aktivitetstilbud

Fylke

Rogaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetstilbud

Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Furuset Frivillighetssentral
150000

Les om Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE
340000

Les om Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

Oslo Baseball Camp

OSLO ALLIGATORS SOFT- OG BASEBALLKLUBB
70774

Les om Oslo Baseball Camp

Treningslokalet på Storselsøy

HESTMANNEN UNGDOMS- OG IDRETTSLAG
95000

Les om Treningslokalet på Storselsøy

Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer

SANDNES VOLLEYBALLKLUBB
150000

Les om Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer

Sykehusklovnene på Sunnaas og Spesialsykehuset for epilepsi

SYKEHUSKLOVNENE
100000

Les om Sykehusklovnene på Sunnaas og Spesialsykehuset for epilepsi