Naturpark Tydal

Prosjekteier

NATURPARK TYDAL

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Naturpark Tydal skal tilrettelegges med sti tilrettelagt for alle brukergrupper (rullestol og barnevogn mm). Naturpark Tydal vil inneholde:- en treningsflate med utendørs treningsapparater, treskulpturer, aktivitetsbaser for barn, skiltet tursti med ulike natur- og kulturbaserte tema, sosial møteplass med gapahuker og bord og benker underveis.Tilrettelegging for nærturer bidrar positivt til folkehelsa og er et nasjonalt satsingsområde. Naturparkens beliggenhet i umiddelbar nærhet til skole og barnehage åpner et nytt område til bruk for dem. Parken vil også være tilgjengelig for rullestolbrukere eller andre med begrenset aksjonsradius. Det legges vekt på at parken skal gi opplevelser av ulike dimensjoner til alle brukergrupper. Viktig er det også å tilrettelegge et sentrumsnært område for myke trafikanter adskilt fra fylkesveien. Parken skal være tilgjengelig hele året, om vinteren vil det bli tråkket skispor i parken.
Alt dette til beste for folkehelsa.

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.