Natursti Kverndammen

Prosjekteier

Grenland Friluftsråd

Tildelt sum

105000

Om prosjektet

Kverndammen er et nærturområde for store boligområder, barnehager og skoler. Selve dammen og skogen rundt har mange gode opplevelseskvaliteter, men er mange steder preget av slitasje og forfall.

På initiativ fra lokale, og i samarbeid med frivillige i Porsgrunn og omegn turistforening, ønsker Grenland friluftsråd å puste nytt liv i en natursti som går gjennom hele området.

Naturstien er ikke-fungerende i dag. Enkelte tavler og plansjer står igjen, men er nedslitt og har liten relevans til de naturelementene som er i nærheten.

Vi ønsker å bytte ut plansjene med nye, pusse opp eller erstatte skilttavlene, og gjøre stien triveligere med rastebenk og generell opprustning som drenering og grusing der det trengs.

Vi vil benytte Det Norske Skogselskap’s plansjer der de passer, og utforme egne til spesielle lokale elementer.

Området har komplekse grunneierforhold, og ligger i både Skien og Porsgrunn kommuner. Friluftsrådet vil koordinere innsatsen, mens arbeidet skal gjøres på dugnad.

Fylke

Telemark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.