Nebybrua GNR 43/82 og GNR 75/218

Prosjekteier

FORENINGEN NEBYBRUAS VENNER

Tildelt sum

510000

Om prosjektet

Byyge ei gangbru på Neby, tuftet på de gamle bru-festene som fortsatt står i elva,
Prosjektet engasjerer hele Tynset-samfunnet. Først og fremst vil brua være et
nav i det stadig voksende nettet av stier og gangveier i nærområdet til befolkningen
i Tynset sentrum og i bygda. Brua vil sikre tilgang til attraktive nærområder for
fritid, fysisk aktivitet og rekreasjon (se vedlegg fra kommuneoverlege), blir
universelt utformet og helt gratis å bruke. Den vil være farbar både vinter og
sommer. Dernest er dette prosjektet et samarbeid mellom frivillige organisasjoner
(Nebybruas venner og Tynset turlag) og Tynset kommune og godt forankret i det
kommunale planverket. Avtaleforslaget mellom partene ligger vedlagt og ble behandlet
av kommunestyret sak 23/18 april 2018.(vedl) Nebybruas venner har 474 betalende medlemmer i 2017,
noe som tilsvarer nesten 10% av innbyggerne i kommunen. Sist, men ikke minst, vil ei
gangbru på Neby føye seg inn i 240 års kulturhistorie.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark