Nessegutten Idrettsskole

Prosjekteier

SPORTSKLUBBEN NESSEGUTTEN

Tildelt sum

20000

Om prosjektet

Sportsklubben Nessegutten sin idrettsskole søker med dette på støtte til å fortsette sitt arbeid med å skape aktivitet og idrettsglede blant klubbens yngre medlemmer. De siste årene har kostnadene til halleie, utstyr, påmeldingsavgifter økt. Dette har ført til at idrettskolen har måtte bruke av oppsparte midler fra tidligere år, og at skolens utstyr er blitt utslitt og ødelagt når dette ikke har blitt fornyet. Vi søker konkret etter midler til å kjøpe inn nytt utstyr til de ulike idrettene.

Område

Aktivitetstilbud

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetstilbud

Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Furuset Frivillighetssentral
150000

Les om Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE
340000

Les om Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

Oslo Baseball Camp

OSLO ALLIGATORS SOFT- OG BASEBALLKLUBB
70774

Les om Oslo Baseball Camp

Treningslokalet på Storselsøy

HESTMANNEN UNGDOMS- OG IDRETTSLAG
95000

Les om Treningslokalet på Storselsøy

Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

MOLDE SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB
13000

Les om Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer

SANDNES VOLLEYBALLKLUBB
150000

Les om Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer