Nettbasert opplæringstilbud for eldre.

Prosjekteier

SENIORNETT TØNSBERG

Tildelt sum

20000

Om prosjektet

I samarbeid med Seniornett sentralt skal vi skaffe oversikt over læreprogrammer, ferdighetstester og oppgaver for egentrening som er fritt tilgjengelig på nettet. Eksempler er: «Mobilhjelpen» (Telenor) og «Digitale ferdigheter» (VOX). Basert på dette skal vi sette sammen et kombinert opplæringstilbud bestående av klasseromskurs og moduler for bruk hjemmefra. Seniornett sentralt vil samtidig legge materialet ut på sin nyutviklede nettside for bruk på nasjonalt nivå (9000 medlemmer). Dessuten skal prosjektet omfatte en en uttestingsperiode med etterfølgende modifisering basert på innhentede erfaringer.

Vi har identifisert tre viktige utfordringer ved IKT opplæring av eldre:
– Egentrening er helt avgjørende. Hvordan motivere til dette?
– Deltagerne har forskjellig utstyr (Windows PC, Mac, nettbrett, etc). Må vi ha forskjellige kurs for hver type utstyr?
– Det er stor spredning i interesser. Hvordan opprettholde interessen hos alle?
Disse utfordringene vil stå i sentrum ved utviklingen.

Fylke

Vestfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.