NJFF- Hordaland TAM (Trygghet, Ansvar og Mestring)

Prosjekteier

NORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND

Tildelt sum

500000

Om prosjektet

TAM er eit undervisningsprosjekt i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland. Dette er eit tilrettelagt program for elevar med ulike tilpassingsvanskar. TAM-koordinator er viktig å ha med for vidare arbeid, administrativt opp mot skular, kommunar og fylker. I forbindelse med utviding til nye fylker ved vidare nasjonal satsing, er TAM-koordinatoren heilt avgjerande for det vidare arbeidet. Dette kjem i tillegg til oppfylging av eksisterande instruktørar, skular og kommunar der TAM-koordinatoren og vil ha ei avgjerande rolla i åra framover.

Område

Mestring og læring

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset