Nødvendig og hensiktsmessig utstyr til redningshundekvipasjer

Prosjekteier

NORSKE REDNINGSHUNDER DISTRIKT VESTFOLD

Tildelt sum

426825

Om prosjektet

Prosjektet sikter mot at alle våre redningshundekvipasjer skal ha tidsriktig, nødvendig og hensiktsmessig utstyr og bekledning for å kunne være optimalt utrustet på redningsaksjoner og å være på høyde med alle andre distrikter på dette. All opplæring i bruk av utstyr ivaretas ved interne kurs som ikke belaster prosjektet. Gjennom opplæring i bruk av utstyret, og ved bruk på treninger og øvelser vil vi bygge kompetanse og erfaring slik at bruk av utstyret i «skarpe» situasjoner er automatisert og selvfølgelig. Ved å støtte ekvipasjene med hensiktsmessig bekledning hjelper vi dem til å frigjøre midler til å bekoste kurs og samlinger som de ellers ikke vil ha råd til.

Område

Sikkerhet

Fylke

Vestfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sikkerhet

Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

NORSKE REDNINGSHUNDER INNHERRED LAG
116174

Les om Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

Brannsikring av Bjørndalssetra

SANDSVÆRSPEIDERNES VENNER
18183

Les om Brannsikring av Bjørndalssetra

Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

LUSTER RØDE KORS
514609

Les om Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)
55460

Les om Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

Vindmølle for strømproduksjon

KVILAS STØTTEFORENING
27500

Les om Vindmølle for strømproduksjon

Økt fjellberedskap på Kvamskogen

BERGEN RØDE KORS
92448

Les om Økt fjellberedskap på Kvamskogen