Norsk Nok Telemark

Prosjekteier

EQUALITY

Tildelt sum

104000

Om prosjektet

Prosjektet har fokus på begrensninger i mange ungdommers frihet. Vi ønsker å gjennomføre dialogmøter på skoler med Amal Aden som vil gjøre at ungdom blir oppmerksom på slike begrensninger slik at de kan motvirke dette både ved å inkludere, og stå opp mot undertrykkelse og negativ særbehandling. Lærere sier de har fått ny innsikt og ikke minst tør å arbeide med holdninger som spesielt begrenser unge jenters sin deltakelse og likeverd. Metoden vår er en kombinasjon av film, foredrag og dialog. Vi tilpasser oss de behovene som ulike skoler har, og har de to siste årene i tillegg arrangert spesielle jentegrupper hvor jentene får møte Amal i skjermede omgivelser sammen med helsesøster og kontaktlærere. I tillegg til opplegget for ungdom så vil vi arrangere en fagsamling, noe som har vært spesielt etterspurt fra ansatte i skolen og andre fagpersoner, samt en samling på bibliotek som er åpent for alle for å kunne nå foreldre og frivilligheten.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Telemark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark